top of page
Ezine Kent Pazarı, Ezine Halk Pazarı, Ezine Kent Meydanı, Egemen Onur Kaya, eok studio
Ezine Pazar Merkezi

Mimari Yaklaşım

Ezine yerel halkı buluşma ve toplanma alanlarına ihtiyaç duymaktadır. Mevcut pazar alanı, kötü durumdaki binası ve çevre binaları ile bu ihtiyaca haftada yalnız bir gün cevap verebilmektedir. Bu ihtiyacın karşılanması için kötü durumdaki pazar yapısının ve diğer yapıların yıkılması ve bunların yerine yeni bir meydan yapılmasına karar verilmiştir.

Bu süreçte temel amaçlardan biri Pazar ve Çarşı ilişkisini sürdürmektir. Diğer bir amaç ise o meydanda tasarlanacak yeni çarşı ile meydan fonksiyonunu beslemektir.

Pazar, Çarşı ve Meydan işlevlerinin birlikte çalışması ve bir bütün oluşturması amaçlanmaktadır. Yani yeni pazar merkezi temel olarak 3 ana işlevi ve bu işlevler çerçevesinde şekillenen 3 farklı kütleyi içermektedir.

1-Pazar İşlevi
2-Çarşı İşlevi
3-Toplanma İşlevi

Bu fonksiyonlar yerleştirilirken, meydanı ve doğu tarafında bulunan konut alanını birbirine bağlamak için yeni kütlenin geçirgen ve akışkan olması hedeflenmiştir.

Ortadaki kütle, çarşı işlevi gören alt meydanı oluşturmak için 6 metre gömülmüştür. Alt meydan, kendini ana meydandan rampalarla besler ve bu sayede konut birimleri ile doğrudan bağlantı oluşturur. Alt meydanın üzerindeki alan, kuzey kütledeki sinema işlevini besleyen yemek alanı olarak tasarlanmıştır.

Alt Meydanda bulunan Çarşı üzerinde yer alan strüktür, güneyde çarşı alanını kuzeyde yemek alanını birbirine bağlayan köprü işlevine sahiptir.

Bodrum kat ve zemin kat, tasarımın ana fikri olan geçirgenlik fikri etrafında, tüm kütleye giriş çıkışlara izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Kütlenin meydana uzantısı olan saçaklar klasik türk pazar yapılarından ilham alır. Bu uzantılar meydanın üzerinde
kent saçağı görevi üstlenerek pazar için bir genişleme alanı, insanlar için gölgelik, kent için bir peyzaj oluşturur.

Program
Çarşı, Pazar, Kent Meydanı
Yıl
2016
Proje Yeri
Çanakkale, Türkiye
Alan
15.000 m²
İşbirlikleri
Mehmet Emin Şalgamcıoğlu, Alper Ünlü, Erenalp Büyüktopçu

bottom of page