top of page
Performans Sanatları Merkezi, Moda, Kadıköy, Kent Parkı, Kent Terası, Kent İskelesi, Etkinlik Amfisi, Tarihi Yarımada, Moda Hall, Egemen Onur Kaya, eok studio
Moda Hall : Performans Sanatları Merkezi

Mimari Yaklaşım

Sahil şeridinde yer alan Moda, sahip olduğu sinema, tiyatro ve sanat merkezleri ile Kadıköy'ün kültürel anlamda kalbini oluşturmaktadır.

Mevcut durumda proje alanı olarak belirlenen alan İspark ve İSKİ nin otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Bu tesislerin bittiği yerde de park başlamaktadır.

Bu alanın sosyal ve kültürel bir alana dönüşmesi için, mevcut İspark ve İSKİ yapılarının kaldırılması ve bu bölgenin dönüşümünde bir
katalizör rolü oynayacak performans sanatları merkezi yapılması kararlaştırılmıştır.

"Moda'ya ve Moda sakinlerine saygılı bir yapı" mottosu tasarımın ana kriterlerini oluşturmaktadır. Bunu başarabilmek için de bu alanda yapılacak yeni yapının en üst kotu sokak seviyesi ile eşitlenmiştir. Bu sayede yapı Mühürdar Caddesi manzarasına engel olmamaktadır. Yapı topoğrafyayla bütünleşmekte ve sokakla birleştiği yerde yükseltilmiş bir rekreasyon alanı oluşturmaktadır. Bu rekreasyon alanı, insanların oturup manzarayı izlemelerini sağlayan iki seyir terasına sahiptir.

Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'ndan çıkan aks devamında geniş merdivenlere dönüşür ve bina kütlesini 2 parçaya ayırır. Bu merdiven açık hava konserlerine imkan verir ve basamakları insanlar için oturma - izleme birimlerine dönüşür. Devamında da denizin üzerinde insanların buluşabileceği ve kentlinin su ile ilişki kurabileceği bir
kent iskelesi oluşturur.

Bina merdiven altında
görsel ve sosyal etkileşim alanı oluşturmaktadır. Bu alan sergi, sinema, ana sahne ve ikincil sahneyi birbirine bağlar.

Program
Performans Sanatları Merkezi, Kent Parkı
Yıl
2017
Proje Yeri
İstanbul, Kadıköy, Türkiye
Alan
29.000 m²
İşbirlikleri
Alper Ünlü, Hülya Arı, Esra Kahveci, Funda Uz, Suat Apak, Gökhan Ülken, Alper Derinboğaz, Sevtap Demirkale

bottom of page