top of page
S.O.S İstanbul Üsküdar Meydanı Fikir Projesi Yarışması, Omurga, Kent Saçağı, Egemen Onur Kaya, eok studio
Omurga : Üsküdar Meydanı

Mimari Konsept

Tarihi bir kimliği olan Üsküdar, yıllar içerisinde çeşitli müdahalelerin ve son zamanlarda yapılan marmaray inşaatının ardından bütünüyle
kimliksizleştirilmiştir. Üsküdar’dan adeta tarihi koparılmış, trafik ve kargaşa içine hapsedilmiştir.

Marmarayın inşaatının ardından bölge bir transfer merkezi haline gelmiştir.Araç ve yaya sirkülasyonu birbirine girmiş,Tarihi üsküdar meydanı bir
Kargaşa Haline bürünmüştür.

Havalandırma binaları ve marmaray çıkışları potansiyeli olan çok büyük bir alanı işlevsiz bir hale getirmiş,
Kamusal Bir Engel yaratmıştır.

Otobüs ve minibüs duraklarının sahil şeridi üzerinde çeşitli yerlere dağılmış olarak bulunması beraberinde oluşturduğu indirme,bindirme
noktalarıyla yaya ve trafik akışını kesintiye uğratmaktadır.

Tüm bu durumlar Üsküdarı bir
Gelip Geçme Noktası haline getirmiştir. Bu durum aslında sadece üsküdarla sınırlı kalmayıp tüm istanbula yayılmış durumdadır. Hakim olan sürekli hareket durumunun, gelip geçme ,durmama ve bakmamaya evrilmiş olması, yerin kullanımını işlevsizleştirmiştir.

Bu bağlamda Üsküdarın
Kamusal Engellere karşı duracak, içinde bulunduğu Kargaşa durumunu çözecek,durma ve bakma hallerine olanak veren, kendini besleyen fonksiyonları Bağlayıcı Bir Sisteme ihtiyacı vardır.

Bahsedilen kamusal engellerden biri olan işlevsiz yapıların bir kısmı yeniden işlevledirilmiş, kalanı kaldırılmıştır. Bunun için uzun yıllardır atıl durumda olan atik valide imaretinin
Müze olarak kullanılması önerilmiştir. Üsküdar Sahil yolu yeraltına alınarak Kentli ve Su İlişkisi güçlendirilmiştir. Marmaray çıkışları ve Havalandırma yapıları yeniden düzenlenerek bu alanının kamusal bir engel yerine Kamusal Bir Katalizör olarak hizmet etmesi amaçlanmıştır. Kamusal Katalizör olarak Çarşı, Aktarma İstasyonu ve Sahil Promenadıyla ilişkilenmiştir. Marmaray çıkışları otobüs duraklarıyla ilişkilendirilerek bu alanın bir aktarma istasyonu olarak çalışması hedeflenmiştir. Mevcut yaya akışlarından Ana Sirkülasyon Aksları oluşturulmuştur.Bu tanımlayıcı akslardan ikincisinin devamında Kent İskelesi önerilmiştir. Park, Motor İskelesi, Vapur iskelesi, Mihrimah sultan camii,meydan çeşmesi,kent iskelesi,üsküdar sahili,müze,çarşı,aktarma istasyonu kütüphane gibi işlevleri bağlayan bir omurga oluşturulmuştur. Bağlayıcı bu Omurganın bu ana sürkilasyon aksları ile kesiştiği yerde Meydan konumlandırılmıştır. Meydan bir saçak yapısıyla sarılmaktadır. Bu saçak, sunduğu kent panoraması ve manzaraları sebebiyle Kent Balkonu olarak tanımlanmıştır.

Program
Çarşı, Otobüs Durakları, Kent Meydanı, Peyzaj
Yıl
2017
Proje Yeri
İstanbul, Üsküdar, Türkiye
Alan
90.000 m²
Durum
Yarışma / Katılımcı
Ekip
Egemen Onur Kaya, Gizem Fidan

bottom of page